Meidän Soitin

meindoitin

MEIDÄN SOITIN är en arbetsgrupp startad av musiker Mikko Kosonen, som samlar och delar ut i samarbete med ungdomscentralen instrument till ställen som jobbar med människor som vill musisera men har inte tillgång till instrument.

Första donationerna görs 9.2 från och med klockan 15:00 i Helsingfors på ett gratis evenemang på Kulturarenan Gloria, där bland annat Anssi Kela, Maija Vilkkumaa och Samuli Putro håller en konsert och donerar instrument från sina personliga samlingar.

Om du vill donera ett instrument, ta kontakt via soitinlahjoitus@gmail.com. OBS! Instrumentet måst vara i skick.

Om du representerar ett ställe där det behövs instrument, fyll i följande formulär: https://docs.google.com/forms/d/10UH6Mf3FuemzKQl9cP2aY_lOavGXAQ3QgxllPzVt0KA/viewform

Ifall du har problem med formulären, var i kontakt via meidansoitin@gmail.com.

Vi tar emot instrument donationer, och delar ut instrument till slutet av Mars.

Med vänliga hälsningar!
Nils-Erik Ekblom
Kulturproducent
Meidän Soitin/Nuorisoasiainkeskus